SKUPAJ – Nagovor Boruta Pahorja ob napovedi vnovične kandidature

 Spoštovani!

Pred petimi leti sem prevzel položaj predsednika republike z geslom SKUPAJ. Takrat in danes sem bil in ostajam prepričan, da je sodelovanje in ne izključevanje najpomembnejši vzvod našega naroda in naše države za varnejšo in uspešnejšo sedanjost in prihodnost.

Takrat in danes ostajam zato prepričan, da je osrednja vloga predsednika republike, da povezuje ljudi v močno skupnost. Prav zato, ker smo si ljudje tako zelo različni, je odločilnega pomena, da najdemo tiste vrednote in cilje, ki nas povezujejo.

Hočem reči, da sem v preteklih petih letih stremel k podobnim ciljem, kot želim k njim stremeti v naslednjih petih letih. Kot predsednik republike želim med nami graditi vse tisto, kar nas povezuje in ne ločuje, tisto, kar nas plemeniti in navdihuje kot skupnost. Prepričan sem, da smo sposobni velikih reči že, če se odrečemo slehernemu sovraštvu. Temu cilju sem se in se bom posvetil po svojih najboljših močeh.

V tem smislu je zelo pomembno, da ima predsednik močan in neposreden stik z ljudmi. V slabih petih letih sem obiskal 840 prireditev vsepovsod po Sloveniji. Mojo pisarno v predsedniški palači je obiskalo nekaj več kot 11.000 ljudi, pri čemer ne štejem tistih, ki so prihajali na delovne ali uradne pogovore, ampak običajne ljudi, s katerimi sem se srečal.

Tak odnos do ljudi bom ohranjal tudi v naslednjih petih letih. Vem, da imata neposreden stisk roke in neposreden pogovor neprecenljivo vrednost, za medsebojno komunikacijo pa je treba izkoristiti vse možnosti, tudi tiste, ki jih ponuja nastajajoča digitalna družba.

Predsednik republike lahko, mora in more na svoj način prispevati k politični stabilnosti. Zato sem si in si bom prizadeval. V času mojega mandata sem sodeloval s tremi vladami in tremi političnimi večinami v parlamentu. To in tako sodelovanje ocenjujem za zelo koristno in to izkušnjo, ki se je izkazala kot učinkovita, bom s pridom uporabil tudi v naslednjih petih letih.

Za predsednika republike je zelo pomembno, da se izreče o najbolj pomembnih vprašanjih naroda in države, v vsakodnevno aktualno politiko pa naj ne posega. Tega principa sem se držal in se ga bom držal tudi v prihodnje. To nikakor ne pomeni, da predsednik nima stališč ali da jih ne izpove. Moje vodilo glede tega je bilo in bo, da se oglasim tedaj in na tak način, da pripomorem k rešitvi nekega problema ali dileme. Izogibal sem se izjav ali ravnanj, ki ne bi imele nobenega drugega učinka, razen, da bi poglobile spore. Tako bom ravnal tudi v prihodnje.

V slabih petih letih sem imel 537 govorov in 247 izjav za javnost. Z njimi sem poskušal povedati mnenje, povezovati skupnost, krepiti politično stabilnost in medsebojno zaupanje, spodbuditi pogum za razvojne spremembe in našo čvrsto pro-evropsko držo.

V naslednjih petih letih nameravam svoje delo, poleg nalog, ki mi jih nalagajo zakoni in ustava, osredotočiti na:

  1. nadaljevanje spravnega procesa in spodbujanja vseh oblik sodelovanja in sožitja,
  2. krepitev politične stabilnosti,
  3. doseganje podpore za reforme, pomembne za bolj konkurenčno gospodarstvo in bolj solidarno družbo,
  4. posodobitev celotnega sistema nacionalne varnosti,
  5. ureditev in krepitev dobrososedskih odnosov ter urejevanje vseh vprašanj po mirni poti,
  6. krepitev položaja Slovenije v najbolj povezanem delu Evropske unije ob boku Nemčije in Francije,
  7. utrjevanje moči in ugleda Slovenije v mednarodni skupnosti, posebno skozi iniciativo Brdo-Brijuni, ki je pomemben vzvod našega političnega prestiža v svetu. Nenazadnje, 83-krat sem obiskal gostitelje v tujini, v slabih petih letih pa je moje vabilo za obisk Slovenije sprejelo 49 tujih državnikov.

Med dolžnostmi, ki jih predsedniku republike nalagajo zakoni in ustava, je predlaganje oziroma imenovanje pomembnih državnih funkcionarjev, ena najzahtevnejših dolžnosti.

Zelo sem ponosen in hvaležen drugim vejam državne oblasti za sodelovanje, ki je omogočilo, da sem v tem mandatu izvedel 30 imenovanj posameznikov na najpomembnejše položaje v državi, tako rekoč brez zamud in velikih političnih prepirov. Gre za imenovanje šestih od devetih članov Ustavnega sodišča. Gre za imenovanje predsednika ter dveh namestnikov predsednika Računskega sodišča. Gre za imenovanje guvernerja in vseh viceguvernerjev Banke Slovenije. Gre za imenovanje varuhinje človekovih pravic, informacijsko pooblaščenko, predsednika in dva podpredsednika KPK ter druga imenovanja.

To je bilo mogoče zato, ker sem vselej intenzivno sodeloval z vsemi deležniki v procesu odločanja, hkrati pa ohranjal svojo neodvisnost pri sleherni odločitvi. Ni nujno, da so vsi vselej zadovoljni z izbirami. To je celo nemogoče. Vendar je izjemnega pomena, da se predsednik potrudi predlagati Državnemu zboru takšne kandidatke in kandidate, ki izpolnjujejo visoke strokovne kriterije in vzbujajo potrebno zaupanje in to demonstrirajo tudi tako, da so na svoje položaje izvoljeni.

Za vnovičen mandat predsednika se potegujem kot človek s politično izkušnjo in zrelostjo, popolnoma privržen vrednotam sodelovanja in sožitja, kot ponosen Slovenec, prepričan Evropejec, kot politik, privržen dialogu in mirnemu reševanju vseh sporov, ter iskreno prepričan, da skupaj zmoremo vse to in še več.

Vaš Borut Pahor

Start typing and press Enter to search