Spoštovane, spoštovani,

zavedam se, da v sedanjih razmerah odločitev o morebitni finančni pomoči ni enostavna. S sodelavci bom storil vse, da bomo tudi tokrat aktivnosti v kampanji izpeljali z minimalnimi finančnimi sredstvi. Vendar brez njih, kljub temu, ne gre.

Če se boste odločili, da lahko finančno podprete moja prizadevanja, Vam bom iskreno hvaležen. Vaš cenjeni prispevek lahko nakažete na transakcijski račun št. SI56 0214 0026 2437 863, odprt pri NLB d.d. Obrazec UPN izpolnite tako, da v polje namen zapišete “PRISPEVEK PO 14. ČLENU ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI”, koda namena je “OTHR – Drugi nameni plačila”, referenca “NRC”, upravičenec “Volilni štab Boruta Pahorja, p.p. 176, 1102 Ljubljana”.
Zakonodaja določa, da lahko kandidata na predsedniških volitvah podprejo samo fizične osebe in sicer največ do višine desetkratne povprečne bruto mesečne plače na zaposlenega v Sloveniji v preteklem letu. To pomeni, da lahko najvišji prispevek znaša 15.846,60 EUR. Podatki o prispevkih, ki presegajo povprečno bruto mesečno plačo za preteklo leto – to je 1.584,66 EUR, pa morajo biti javno objavljeni. V skladu z zakonom o DDV se davek ne plača.

Zahvaljujem se Vam za Vašo pozornost in razumevanje.

S prijaznimi pozdravi,
Borut Pahor

Start typing and press Enter to search