Kako lahko finančno podpremo kandidaturo?

Spoštovane, spoštovani,

zavedam se, da je v sedanjih razmerah odločitev o morebitni finančni pomoči bistveno težja kot pred leti. S sodelavci bom storil vse, da bomo aktivnosti v kampanji izpeljali z minimalnimi finančnimi sredstvi. Vendar brez njih, kljub temu, ne gre.

Če se boste odločili, da lahko finančno podprete moja prizadevanja, Vam bom iskreno hvaležen. Vaš cenjeni prispevek lahko nakažete na transakcijski račun št. SI56 0201 0026 0033 104, odprt pri NLB d.d. (obrazec UPN izpolnite tako, da v polje namen zapišete “PRISPEVEK PO 14. ČLENU ZAKONA O VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI”, koda namena je “OTHR – Drugi nameni plačila”, referenca “NRC”, upravičenec “Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana”). Zakonodaja določa, da lahko pravne in fizične osebe podprejo kandidata na predsedniških volitvah največ do višine desetkratne povprečne mesečne plače na zaposlenega v Sloveniji v preteklem letu, kar znaša 15.245,50 EUR. Podatki o prispevkih, ki presegajo trikratnik povprečne mesečne plače (4.573,65 EUR), pa morajo biti v skladu z 18. členom javno objavljeni. V skladu z zakonom o DDV se davek ne plača.

Zahvaljujem se Vam za Vašo pozornost in razumevanje.

S prijaznimi pozdravi,

Borut Pahor